NVKA
Nederlandse Vereniging voor Klinische Arbeidsgeneeskunde

Welkom bij de NVKA

Stacks Image 113
Bedrijfsarts, pak je rol in de begeleiding van werkenden met en na kanker!

Voor de Special Kanker en Werk van het TBV van oktober 2019 schreven Cobi Oostveen, Ton Jenner en Desiree Dona het Artikel: “Bedrijfsarts, pak je rol in de begeleiding van werkenden met kanker!”
Hierin gaan ze in op de resultaten van de enquête “doneer je ervaring” van NFK. Dit artikel vindt u onder artikelen op de BACO-pagina.

[klik op de afbeelding om naar de artikelen van BACO te gaan]
Stacks Image 110
NVKA congres
Op vrijdag 18 oktober 2019 houdt de Nederlandse Vereniging voor Klinische Arbeidsgeneeskunde (NVKA) haar twaalfde jaarcongres.

Het congres is getiteld Werkgerelateerde longaandoeningen
Noteert u deze datum in uw agenda of meldt u aan via het aanmeldingsformulier.

Uitgebreide info op de congrespagina.
Stacks Image 107
BACO in het nieuws
Onlangs is in het tijdschrift “Oedeem en Oncologie” een artikel verschenen van bedrijfsartsonsulenten oncologie Ton Jenner en Cobi Oostveen. Dit artikel vindt u onder artikelen op de BACO-pagina.

Ook is hier een interview te vinden met Desiree Dona in het kader van het bewustzijns project “Doelmatige zorg”. Hierin wordt beschreven wat het belang is van het hebben van een arbeidsgeneeskundige als medebehandelaar in het multidisciplinair team in de kliniek.

Ga naar de artikel pagina van BACO
Stacks Image 59
Beroepsprofiel van de Klinisch-arbeidsgeneeskundige
Download het beroepsprofiel
Stacks Image 62
Kamerbrief bij drie rapporten arbeidsgerelateerde zorg.
Eind november 2015 werden door Minister Asscher (SZW) drie rapporten naar de Tweede Kamer gezonden waarvan één geheel gewijd was aan de klinische arbeidsgeneeskunde (zie bijlage 1).

Zie onderstaande links naar de kamerbrief en de drie rapporten die zeer lezenswaardig zijn. Wij hopen op een positief advies van de Tweede Kamer in 2016.
2015/11/27/kamerbrief-bij-drie-rapporten-arbeidsgerelateerde-zorg
2015/11/27/bijlage-1-onderzoek-klinische-arbeidsgeneeskunde
2015/11/27/bijlage-2-verkenning-kennisinfrastructuur-arbeid-zorg
2015/11/27/bijlage-3-de-instroom-van-bedrijfsartsen
Stacks Image 65
Artikel TBV
De rol van bedrijfsarts consulent oncologie (BACO) bij re-integratie van werknemers met kanker.

Download het artikel