BACO
Bedrijfsarts Consulent Oncologie

Artikelen
Stacks Image 30
Werk als behandeldoel

Dit artikel artikel is in april 2021 gepubliceerd in het tijdschrift Medische Oncologie.

[klik op de afbeelding om het artikel te lezen]
Stacks Image 27
(On)bekend maakt (on)bemind
Samenwerking tussen de bedrijfsartsconsulent oncologie en de oncologieverpleegkundige


Dit artikel verscheen in Oncologica, het tijdschrift van V&VN Oncologie, nummer 1, 2021.

[klik op de afbeelding om het artikel te lezen]
Stacks Image 17
Aanpak cognitieve klachten maakt werken weer een optie

De BACO’s Cobi Oostveen en Ton Jenner schreven, samen met revalidatiearts Bas van de Weg, bijgaand artikel. Dit artikel is gepubliceerd in Medisch Contact in december 2020.
Er wordt beschreven dat cognitieve klachten een duurzame werkhervatting vaak in de weg staan. Cognitieve revalidatie ondersteunt mensen met en na kanker om beter te gaan functioneren in dagelijks leven en werk.
De rol van de revalidatiearts, de bedrijfsarts en de BACO wordt besproken. Een goede samenwerking is essentieel.

[klik op de afbeelding om het artikel te lezen]
Stacks Image 24
De rol van de bedrijfsarts consulent oncologie in de samenwerking met de oncologisch geschoold psycholoog of een psycho-oncologisch centrum

In het decembernummer 2019 van het tijdschrift voor Psychosociale Oncologie schreven Cobi Oostveen en Ton Jenner het artikel “de rol van de bedrijfsartsconsulent oncologie in de samenwerking met de oncologisch geschoold psycholoog of een psycho-oncologisch centrum”.
Zij benadrukken het belang van samenwerking tussen de verschillende zorgverleners als voorwaarde voor het leveren van adequate zorg aan de werkende met kanker.

[klik op de afbeelding om het artikel te lezen]
Stacks Image 20
Bedrijfsarts, pak je rol in de begeleiding van werkenden met en na kanker!

Voor de Special Kanker en Werk van het TBV van oktober 2019 schreven Cobi Oostveen, Ton Jenner en Desiree Dona het Artikel: “Bedrijfsarts, pak je rol in de begeleiding van werkenden met kanker!”
Hierin gaan ze in op de resultaten van de enquête “doneer je ervaring” van NFK.

[klik op de afbeelding om het artikel te lezen]
Stacks Image 14
Laat bedrijfsarts meedenken over behandeling kankerpatient

Op 18 december 2018 publiceerde het dagblad Trouw dit artikel geschreven door Baco ’s Cobi Oostveen, Ton Jenner en Desiree Dona als reactie op het artikel in Trouw van 6 december : “Patient hoort te weinig over leven na kanker”


[klik op de afbeelding om het artikel te lezen]
Stacks Image 42
Zorg voor arbeid: kliniek meets bedrijfsarts

2018 juli bewustzijnsproject.nl

[klik op de afbeelding om het artikel te lezen]
Stacks Image 39
De rol van de bedrijfsartsconsulent in samenwerking met de O&O-fysiotehrapeut

2018 juni tijdschrift Oedeem en Oncologie

[klik op de afbeelding om het artikel te lezen]
Stacks Image 36
Met kanker terug naar werk: dat kan beter

2017 april TBV

[klik op de afbeelding om het artikel te lezen]