BACO
Bedrijfsarts Consulent Oncologie

Welkom op de BACO website

Laatste nieuws

Stacks Image 83
Op 18 december publiceerde het dagblad Trouw “Laat bedrijfsarts meedenken over behandeling kankerpatient” geschreven door Baco ’s Cobi Oostveen, Ton Jenner en Desiree Dona als reactie op het artikel in Trouw van 6 december : “Patient hoort te weinig over leven na kanker”


[klik op de afbeelding om het artikel te lezen]
Op 15 november 2018 vond het Fit for Work Politiek Ontbijt Werkbehoud bij kanker plaats.
Met onder meer Tweede kamerleden, vertegenwoordigers van ministeries, vakbonden, patiënten- en werkgeversorganisaties voerden we het gesprek over mogelijke maatregelen om mensen die werken en kanker krijgen, beter aan het werk te houden. Zoals de inzet van een bedrijfsarts consulent oncologie (BACO) op de poli en een no-risk polis voor MKB werkgevers.

Het verslag van de bijeenkomst staat op de website van Fit for Work.

Via deze link zijn tevens de presentaties, position paper, foto’s, het persbericht en enkele artikelen over de bijeenkomst te downloaden.

Fit for Work zet zich in voor hoe we werkbehoud bij kanker structureel en vanzelfsprekend voor elkaar kunnen krijgen.
Zodat meer mensen met kanker of een andere ingrijpende ziekte aan het werk kunnen blijven.

Via deze link is op de site van fit for work tevens informatie te vinden over het project Target@work-onco