item1

Welkom bij de NVKA

 

NVKA congres 2016

Op vrijdag 7 oktober 2016 houdt de Nederlandse Vereniging voor Klinische Arbeidsgeneeskunde (NVKA) haar negende jaarcongres. Het congres is getiteld Allergie en werk. Klik hier voor informatie.
Aanmelding voor dit congres kan via het invullen van het aanmeldingsformulier.

 

 

Beroepsprofiel van de Klinisch-arbeidsgeneeskundige

BeroepsprofielvandeKlinischarbeidsgeneeskundige

 

 

Kamerbrief bij drie rapporten arbeidsgerelateerde zorg.

Eind november 2015 werden door Minister Asscher (SZW) drie rapporten naar de Tweede Kamer gezonden waarvan één geheel gewijd was aan de klinische arbeidsgeneeskunde (zie bijlage 1).

Zie onderstaande links naar de kamerbrief en de drie rapporten die zeer lezenswaardig zijn. Wij hopen op een positief advies van de Tweede Kamer in 2016.

 

 

Artikel TBV

De rol van bedrijfsarts consulent oncologie (BACO) bij re-integratie van werknemers met kanker:

derolvanbedrijfsartsconsulentoncologiebacomaart2014

 

 

Brief aan ministerie van SZW

NVKA schrijft: 'Klinisch arbeidsgeneeskundige zorg moet in het basispakket.'

laatste update:
13-7-2016

webdesign:
www.steenkamerdesign.nl

nvkalogoringnvka