aanmelden
Nederlandse Vereniging voor Klinische Arbeidsgeneeskunde

NVKA aanmeldingsformulier lid


Iedereen die beroepshalve affiniteit heeft met de klinische arbeidsgeneeskunde, zoals medisch specialisten, bedrijfsartsen en andere disciplines (arbeids- en organisatiepsychologen, arbeidshygienisten etc.).

Op de algemene ledenvergadering is het lidmaatschapsgeld van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Arbeidsgeneeskunde vastgesteld op € 55,00. U kunt zich aanmelden als lid door het aanmeldingsformulier in te vullen en in te sturen.
*

*


*


*