aanmelden
Nederlandse Vereniging voor Klinische Arbeidsgeneeskunde

NVKA aanmeldingsformulier ALV


Jaarllijks houdt de NVKA een algemene ledenvergadering. Deze bestaat uit een bestuurlijk gedeelte en soms een wetenschappelijk gedeelte, waarvoor accreditatie wordt aangevraagd. U kunt u voor het bijwonen van de ALV opgeven met dit formulier.*

*


*


*